Inhoud
Wat doen we ?
Contact
Lid worden ?
Organisatienummer
Bankrekening

Laatste Nieuws
Nieuws

Bestuur
Albert Wolders, secretaris
Hans Out, penningmeester
Kees Kroon, lid
Frits Haans, lid

Redactie Hollendergaten
Frits Haans
Hollendergaten in PDF

Activiteiten
Nieuwjaarsborrel
Borrel
Kinderkoninginnedag
Koninginnedag
Barbecue
Sinterklaas
De Nederlandse School

Diplomatie
Consulaat Bergen
Ambassade Oslo

Het laatste nieuws .
 

Contributie en Lidmaatschap    Klik Hier !!!

Borrel.   Lees meer

Ideeën voor activiteiten?  Lees meer

Nieuw bestuur   Lees meer

Nederlandse nationaliteit  Lees meer

Koninginnedag 5 mei 2012   Lees meer

Kinderkoninginnedag 30 april 2012   Lees meer

 

 

 

 

 


 

Ideeën voor activiteiten

Als u ideeën hebt voor activiteiten kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Of u komt naar de jaarvergadering.

 

 


Nieuwe leden voor het bestuur

Per februari zit de “ambtstermijn” van onze huidige voorzitter , Pauline Stehouwer, erop.  Dat geldt ook voor Liesbeth Staal en daarom zijn we op zoek naar minimaal twee enthousiaste, meedenkende, vrolijke, systematische, representatieve etc.....opvolgers. Als u belangstelling heeft, neem dan even contact met ons op.

 


Borrel

De volgende borrels zijn op:  3 november en 1 december.


 

Contributie en lidmaatschap

De contributie is de afgelopen 10  jaar niet verhoogd en dat willen we graag zo houden, maar het wordt wel steeds moeilijker. De prijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen: de huur van de locaties soms zelfs met 50%. In een budget hakt dat er behoorlijk in. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om de drank tijdens de Koninginnedagviering gratis te houden, en betaling voor de Sinterklaasviering minimaal. Tenslotte willen we onze leden wat terug geven voor het geld dat ze voor het lidmaatschap betalen.

We moeten wat dat laatste betreft echter een pas op de plaats gaan maken. Dit jaar kunnen  we de consumpties niet meer financieren. De reden is dat veel leden hun contributie niet betalen.

Bij de volgende contributieronde zullen we daarom genoodzaakt zijn om de leden die hun contributie niet betalen te royeren. Uit respect ten opzichte van hen die hun bijdrage wel betalen, en daarmee activiteiten mogelijk maken en uit het oog van een gezonde “bedrijfsvoering”.

 


Paspoort 10 jaar geldig?

Het paspoort is thans 5 jaar geldig. Het huidige kabinet is van plan om de geldigheid van het paspoort naar 10 jaar te verlengen. Het is nog niet bekend wanneer dit wordt ingevoerd. De langere geldigheidsduur geldt voor paspoorten die dan nieuw worden uitgegeven. In België is overigens een soortgelijk voorstel gelanceerd. Voor ons  betekent het dat we in de toekomst maar eenmaal per 10 jaar de tocht naar Oslo hoeven te maken.


Wijziging Nederlands nationaliteitsrecht

In het regeerakkoord van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, staat opgenomen dat verkrijging van het Nederlanderschap de bekroning van kwalificatie, participatie en integratie is. Het kabinet stelde daarom onder meer voor de mogelijkheden tot dubbele nationaliteit verder te beperken. Nu ligt er een voorontwerp voor wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Daaruit blijkt dat niet alleen immigranten in Nederland, maar ook Nederlandse emigranten in het buitenland met de gevolgen hiervan te maken zullen krijgen.  

http://www.dutchinottawa.ca/dca/Nationaliteit_files/shapeimage_1.jpg

Wat houden de plannen in?

Volgens het huidige recht leidt verkrijging van een andere nationaliteit in het algemeen al tot automatisch verlies van het Nederlanderschap. Als bijvoorbeeld een Nederlandse emigrant de Amerikaanse nationaliteit door naturalisatie verkrijgt, verliest hij of zij automatisch de Nederlandse nationaliteit/ Hierop bestaan echter uitzonderingen. De belangrijkste uitzonderingen zijn dat de Nederlandse nationaliteit niet wordt verloren, als iemand de nationaliteit verkrijgt van het land waar hij of zij is geboren en woont ten tijde van de naturalisatie. Automatisch verlies treedt ook niet op wanneer iemand tenminste vijf jaar voor meerderjarige leeftijd in het land van die andere nationaliteit heeft gewoond. Ook is het volgens het huidige recht mogelijk dat iemand de nationaliteit van de buitenlandse echtgenoot of echtgenote aanvraagt, zonder de Nederlandse te verliezen. In al deze gevallen is dus dubbele nationaliteit mogelijk: iemand vraagt een andere nationaliteit aan, maar behoudt de Nederlandse. De kabinetsplannen houden in dat deze uitzonderingen worden geschrapt, zodat voortaan in deze gevallen de Nederlandse nationaliteit wordt verloren en dubbele nationaliteit niet langer mogelijk is. 

De regels hebben geen betrekking op mensen die dubbele nationaliteit automatisch bij de geboorte hebben verkregen, bijvoorbeeld omdat de ouders verschillende nationaliteiten hadden. Ze hebben ook geen betrekking op de zogenaamde ‘latente Nederlanders’, de zonen en dochters van Nederlandse moeders geboren voor 1985, die sinds 2010 een optierecht op de Nederlandse nationaliteit hebben. In die gevallen kan dubbele nationaliteit blijven behouden. Hoeveel Nederlandse emigranten dubbele nationaliteit hebben is niet bekend, dat wordt niet geregistreerd. Evenmin is bekend hoeveel Nederlanders door deze nieuwe regels zullen worden getroffen.  

http://www.dutchinottawa.ca/dca/Nationaliteit_files/shapeimage_2.jpg

Waarom vindt de regering beperking van dubbele nationaliteit nodig?  

Volgens de toelichting bij het voorontwerp is het doel de integratie van immigranten in Nederland te bevorderen. Daarom zou dubbele nationaliteit zoveel mogelijk moeten worden tegengegaan. Duidelijk zou moeten zijn naar welke staat iemand rechten en verplichtingen heeft.  Wanneer iemand woonachtig is in Nederland en participeert in de Nederlandse maatschappij kan er volgens de regering nog best mogelijk zijn dat er een band bestaat met het land van herkomst, maar is het niet nodig niet nodig om die band in nationaliteit uit te drukken. Uitzonderingen op de verplichting om bij naturalisatie afstand te doen van de vorige nationaliteit (de zgn. afstandseis) zouden daarom komen te vervallen. In de toelichting wordt maar heel kort ingegaan op de positie van Nederlandse emigranten: 

 

1.          [Ten derde] worden ook de verliesgronden aangepast aan de verruiming van de afstandsplicht. Dit betekent dat het Nederlanderschap in beginsel wordt verloren bij vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit (MvT). 

 

De beperking van dubbele nationaliteit van emigranten heeft dus geen eigen redenen, maar vloeit voort uit de beperking van dubbele nationaliteit bij immigranten, die beoogt de integratie te bevorderen. Daarbij zou, aldus de toelichting. moeten worden voorkomen dat via een omweg immigranten toch dubbele nationaliteit zouden kunnen hebben. Dat zou kunnen door eerst bij naturalisatie tot Nederlander de oorspronkelijke nationaliteit op te geven, maar vervolgens weer de oude nationaliteit aan te vragen, en dan een beroep te doen op de uitzonderingen op verlies van Nederlanderschap. Door het schrappen van de uitzonderingen op het verlies van Nederlanderschap wordt deze omweg afgesloten. Ook al is helemaal niet duidelijk dat hiervan op grote schaal gebruik wordt gemaakt. Aan het belang van dubbele nationaliteit voor Nederlandse emigranten is niet gedacht.  

http://www.dutchinottawa.ca/dca/Nationaliteit_files/shapeimage_3.jpg

Wanneer gaan de nieuwe regels in?    

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regels ingaan. Er ligt nu alleen nog maar een voorontwerp en er is nog geen wetsontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat betekent dat er nog veel ruimte is voor Nederlandse emigranten en hun organisaties om aan de politiek en media duidelijk te maken wat ze van deze plannen vinden en wat de gevolgen ervan zijn.    

 

Dr. Betty de Hart

Centrum voor Migratierecht

Radboud Universiteit Nijmegen

PO box 9049

6500 KK Nijmegen

Email: B.deHart@jur.ru.nl

 


Koninginnedag 5 mei 2012

 Koninginnedag wordt dit jaar gevierd 5 mei 2012. Het was moeilijk dit jaar om een juiste datum te plannen: 30 april valt op een maandag, tussen een weekend en een officiŽle vrije dag in. We moeten daarnaast rekening houden met de konfirmasjonsweekenden. Een derde factor is de beschikbaar van de locatie. Onze zustervereniging in Oslo laat om dezelfde redenen de viering van Koninginnedag vallen en hoopt in 2013 ijzersterk teruig te komen (Beatrix wordt 75 en ons Koninkrijk 200!)


Te elfder ure werd een reservering die wij hadden voor de viering in SchÝtstuene verbonden aan de voorwaarde dat een externe partij de catering zou moeten gaan verzorgen. Met alle respect voor de kennis en kunde en reputatie van de externe cateraar: het bestuur was genoodzaakt om de reservering te annuleren. Op korte termijn zijn we er echter in geslaagd om uit te kunnen wijken naar Villa Lyst og Fryd in LaksevŚg. De zaal is open van 20.00 tot 24.00 u. en we hopen op een redelijke opkomst.


Traditiegetrouw vindt er rond 23.00 weer een loterij plaats en we hebben natuurlijk weer de Hollandse happen. Alle details zijn nog niet rond, en we komen nog per mail terug op deze avond.

 

 

 


Kinderkoninginnedag 30 april 2012

 

 

Kinderkoninginnedag wordt gehouden op Kronstad Skole op 30 april 2012.

Ook dit jaar organiseert de Nederlandse vereniging Kinderkoninginnedag in samenwerking met de Nederlandse School, De IJsvogel. De viering vindt plaats op 30 april van 18:00 tot cirka 19:30 uur op Kronstad school (Edvard Griegsvei 29, Kronstad) . Er is ruime parkeergelegenheid rond de school (in verband met de veiligheid van onze kinderen niet parkeren op het schoolplein).

Warm eten
De activiteiten beginnen om 18 uur met een warm hapje, kleurplaten en gezellig samenzijn in de kantine van de school.

Oudhollandse kinderspelletjes
Vanaf 18:30 worden er oudhollandse kinderspelletjes georganiseerd op het schoolplein (steltenlopen, aardappelrace, zaklopen, ringgooien, spijkerpoepen, koekhappen etc.) en is dit jaar ook weer een grabbelton. Bij slecht weer vinden de activiteiten plaats in de gymzaal.

Koffie, gebak en ijs
Na afloop van de spelletjes krijgen de kinderen een ijsje en is er voor de volwassene koffie en gebak in de kantine.

Vrijmarkt
Ook organiseren we dit jaar weer een vrijmarkt. De kinderen die dat willen, mogen tijdens de Kinderkoninginnedagviering boeken, speelgoed, CD's, computerspelletjes en sportartikelen verkopen in de SFO. De inkomsten hiervan mogen de kinderen zelf behouden.
Wel is iedereen zelf verantwoordelijk voor het uitstallen, verkopen en na afloop weer opruimen van de spullen. Prijs per artikel is maximaal kr. 100 (maak zelf vantevoren prijskaartjes en schrijf ook een bordje met je naam en telefoonnummer voor op de tafel). De voorwaarde is wel dat alle artikelen in goede staat verkeren.

Verkleden
Kom in oranje of de kleuren van de Nederlandse vlag of gewoon zoals je bent.

Entree
De entree is gratis voor leerlingen van de Nederlandse school en hun ouders en broertjes en zusjes.
Leden van de Nederlandse vereniging betalen kr. 40 per kind. Dit is inclusief spelletjes, ranja, grabbelton en een ijsje.
Volwassene betalen geen entree. Wel betaalt u voor het eten (kr. 20) en gebak (kr. 5) .

Aanmelden voor 25 april
Iedereen is van harte welkom, maar meldt u wel vantevoren even aan via ouderraaddnsb@hotmail.com (voor 25 april!) of per sms bij Katrien Vandermeersch tlf 95779556.

Ook als u nog wat wilt bakken (appeltaart, appelflappen, oranje tompoezen, etc.) vragen we u contact op te nemen met Katrien Vandermeersch.
Tot ziens op 30 april!

PS. Voor leerlingen van de Nederlandse school is het die dag "gewoon" les tot 18 uur. We vragen alle ouders om ons te helpen bij de voorbereidingen vanaf 16:30 uur. Nadere informatie van de ouderraad volgt.

Nederlandse nationaliteit
In vervolg op onze eerdere berichten op deze site en in de laatste editie van Hollendergaten (als pdf aanwezig op deze site (link) is er weer nieuws van het front. Ondanks bezwaren van de Raad van State- het adviesorgaan voor de regering-, heeft het kabinet- Rutte in Nederland besloten om het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen. Wanneer het daar in stemming zal worden gebracht weten we niet, maar vast lijkt wel te staan dat er van de kant van de VVD verzet kan worden verwacht- tenzij men het behouden van het kabinet-Rutte belangrijker vindt dan het Nederlanderschap van een groot aantal expats. We mogen dus nog niet rustig gaan slapen. Volg de link om om de hoogte te blijven avn de laatste ontwikkelingen: http://www.rnw.nl/nederlands/article/raad-van-state-kabinet-moet-paspoortwet-heroverwegen

Nieuw bestuur
We gaan voorlopig even verder zonder voorzitter, maar als quatroviraat. Op de jaarvergadering van 1 maart jl. is tot nader order het volgende bestuur gekozen: Hans Out (penningmeester), Albert Wolders (secretaris), Kees Kroon en Frits Haans (website, Hollendergaten).

Contributie en lidmaatschap
De contributie is de afgelopen 10  jaar niet verhoogd en dat willen we graag zo houden, maar het wordt wel steeds moeilijker. De prijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen: de huur van de locaties soms zelfs met 50%. In een budget hakt dat er behoorlijk in. Daarnaast hebben we ervoor gekozen de afgelopen jaren om de drank tijdens de Koninginnedagviering gratis te houden, en betaling voor de Sinterklaasviering minimaal, al hebben we daar de prijzen moeten aanpassen. Voorop staat dat we onze leden wat terug willen geven voor het geld dat ze voor het lidmaatschap betalen.
De financiŽle situatie van de vereniging is niet rooskleurig, en er is in het bestuur een discussie geweest of het wel verantwoord is om de consumpties tijdens Koninginnedag gratis te houden. We hebben besloten om dat nog ťen jaar vol te houden, mits er voldoende contributie binnenkomt.
Bij de huidige contributieronde zullen we echter wel genoodzaakt zijn om de leden die hun contributie niet betalen te royeren. Uit respect ten opzichte van hen die hun bijdrage wel betalen, en daarmee activiteiten mogelijk maken en uit het oog van een gezonde ďbedrijfsvoeringĒ. Onlangs heeft u van ons de papieren voor het betalen van de contributie ontvangen: 300 kroon voor een gezin of 200 kroon voor individueel lidmaatschap. Wij stellen een vlotte betaling bijzonder op prijs.

 

 

 

 

 


 
© Ace webdesign™ 2000 - 2008 All Rights Reserved

Sponsors
Cordes Travel
KLM / Airfrance
Dyveke Vinkeller
Haring !
Hansa
Heineken

De behouden prullenmand
Foto`s
Uit het archief

Het weer in Bergen
Click for
                   Bergen, Norway Forecast

Zusterverenigingen
Oslo
Stavanger

Discussie
Trefpunt op http://www.placement.nl

Nuttige en aangename links
Sociale Verzekerings Bank
Belasting Dienst Buitenland
Nederlandse Webwinkels
De Telegraaf
NRC Handelsblad
Algemeen dagblad
Nederlandse Online Radio Stations
Nederlandse Omroep Stichting
Uitzending gemist ?